Opening Hours : 10.00 น. - 18.00 น.
  โทรมาที่ สายด่วน : 0951681015 , 0956629928

บริการผลิตสบู่

เรามีมาตรฐานการผลิต ชั้นนำ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และสถานที่ปลอดภัย สะอาด มีคุณภาพ        ทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิต

  • ตั้งแต่การคัดเลือกสารสกัดในการผลิต
  • นำสารสกัดมาทดสอบ ความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดทำเทสเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าทดสอบความต้องการที่ตรงกัน
  • ดำเนินขั้นตอนการผลิต โดยใช้เวลาในการผลิต 10-20 วัน (แล้วแต่สูตร)
  • ดำเนินการห่อฟิมล์ ซอง เพื่อความสะอาด
  • จัดส่ง ทุกจังหวัด ในประเทศไทย ด้วยขนส่งมีมาตรฐาน